Pensioen de stand van zaken

Het pensioen bestaat uit twee delen. De AOW, dit wordt ook wel het wettelijke pensioen genoemd. En het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd. Voor het uiteindelijke pensioen zijn beide onderdelen ongeveer even groot. Het totale vermogen voor pensioen bedraagt honderden miljarden euro's. Kern van het probleem rondom het pensioen zijn evenwel de verwachte bedragen die voor het pensioen in de toekomst moet worden uitgekeerd. Deze zijn namelijk substantieel hoger en het gevolg is dat het pensioen in zwaar weer verkeerd.

Pensioen en inflatie
Op dit moment wordt de veiligheid van het pensioen uitgedrukt met de term dekkingsgraad. De dekkingsgraad van het pensioen wordt uitgedrukt in bezittingen van de fondsen en de nominale verplichtingen die de fondsen hebben met betrekking tot het pensioen. Deze nominale verplichtingen van het pensioen zijn niet voor de inflatie gecorrigeerd. Wanneer het pensioen wel voor inflatie wordt gecorrigeerd dan zou de dekking van de verplichtingen voor het pensioen niet de huidige 100 procent moeten bedragen, maar 150 procent. Met name voor jongeren is de impact hiervan op het pensioen groot.

Actuele situatie van het pensioen
De actuele situatie is eigenlijk nog slechter dan hierboven wordt gesteld. Het pensioen wordt namelijk niet voor 100 procent gedekt bij de meeste fondsen. Het gevolg is dat er een tekort is, terwijl het pensioen nog wordt uitbetaald. Hierdoor neemt het tekort sneller toe en komt het pensioen steeds meer onder druk te staan. Een oplossing zou zijn om de premie voor het pensioen leeftijdsafhankelijk te maken. Hierdoor zouden jongeren een hoger percentage aan pensioen opbouwen.

zp8497586rq
zp8497586rq